Yazım İlkeleri

ÇALIŞTAYA SUNULMAK ÜZERE GÖNDERİLECEK BİLDİRİ ÖZET YAZIM İLKELERİ

 1. Çalıştayda sunulmak üzere gönderilecek özetler 200-250 kelime arasında olmalıdır.
 2. Çalıştayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
 3. Bildiri özetleri Times New Roman yazı tipiyle 11 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalıdır.
 4. Özetler, Türkçe, İngilizce özet ve anahtar kelimeleri (en az 3 en çok 5) içerecek şekilde hazırlandıktan sonra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail adresine gönderilmelidir.
 5. Özetlerde başlıkta verilen konu tanımlanmalı, konunun amacı, nasıl ele alınacağı ve olası sonuçlarına dair kısa bilgi verilmelidir

 

BİLDİRİ TAM METİN YAZIM İLKELERİ

 

 1. Çalıştayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe-İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler (en az 3 en fazla 8) yazıya eklenmelidir
 2. Bildiriler Times New Roman yazı tipiyle 11 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalıdır.
 3. Metin içinde göndermeler ad ve tarih ve/veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Özsarı 2007) veya (Özsarı 2007: 98). Beş satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde, 10 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir
 4. Açıklama notları metin sonunda numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.
 5. Bildirinin sonunda yer alacak Kaynaklar bölümünde kitaplar (koyu) ve makaleler (dergi adı koyu, cilt Romen rakamıyla, sayı, üst üste iki nokta sayfa numaraları) alfabetik sırayla verilmelidir. GÖKÇEK, Fazıl (2004). “Bıçakçızâde İsmail Hakkı, Hayatı ve Eserleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir, 11: 129-146. TANPINAR, Ahmet Hamdi (1988). XIX Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Basımevi.
 6. Bir yazarın birden fazla yayını kaynak gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırasıyla, aynı yazarın aynı yıldaki yayınları ise (2007a), (2007b) şeklinde harf sırasıyla verilmelidir.
 7. Tezlerin hangi üniversitede yapıldığı ve hangi akademik dereceye (yüksek lisans, doktora) yönelik olduğu belirtilmelidir.
 8. Çalıştaya sunulmak üzere hazırlanan bildiri tam metinleri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilmelidir.

.

Yukarıdaki ilkelere uygun olmayan yazılar değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır.