Kurullar

DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Mehmet NARLI

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Cafer ŞEN

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa ÖZSARI

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir MYO Müdürü

Prof. Dr. Salim ÇONOĞLU

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Dilek İNAN

Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Yasemin İnce GÜNEY

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Dr. Öğr. Üy. Murat KALELİOĞLU

Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu

Mustafa ÇALTI

Balıkesir İl Kültür Müdürü

Yerel Düzenleme Kurulu

 

Dr. Pınar ERKAL

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir MYO

Öğr. Gör. Engin BOZACI

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir MYO

Arş. Gör. Aydın GÜLER

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Gülnur GÜNDOĞAN

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Neşe ŞENEROL

Karesi Belediyesi

Metin SAVAŞ

ANASEM

Numan ÖZEL

Balıkesir İl Kültür Müdürlüğü

BİLİM KURULU

 

Prof. Dr. Abdullah ŞENGÜL

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Cüneyt ISSI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. İsmet EMRE

Gazi Üniveristesi

Prof. Dr. Cafer ŞEN

Dokueylül Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek İNAN

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Feryal ÇUBUKÇU

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan GÜNAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim TÜZER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet BAŞTÜRK

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Can DOĞAN

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup ÇELİK

İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Sait TOPRAK

Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut ŞEN

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÖZSARI

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Faruk HUYUGÜZEL

Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Rıza FİLİZOK

Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Salim ÇONOĞLU

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus BALCI

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Sabahattin ÇAĞIN

Dokuzeylül Üniversitesi

Doç. Dr. Başak BAYSAL

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Bahtiyar ASLAN

Yalova Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih SAKALLI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Gökhan TUNÇ

Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Murat KACIROĞLU

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Zeki ÇIRAKLI

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuzhan KARABURGU

Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Oktay YİVLİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Şahika KARACA

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Veysel ŞAHİN

Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Yasemin İnce GÜNEY

Balıkesir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üye. Murat KALELİOĞLU

Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Öğret. Üye. Cafer GARİPER

Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğret. Üye. Serdar ODACI

Hacettepe Üniversitesi

Öğreti Gör.Dr. Reyhan ÖZSARI

Balıkesir Üniversitesi