Konular

Edebiyat Teoileri ve Eleştirileri Çalıştayında aşağıdaki konular ile aşağıdaki teorisyelerin teori ve eleştiriye dair görüşlerinin tartışılması umulmaktadır. 

Anlatıbilim

Dilbilimsel eleştiri

Eleştiri kuramları

Feminist eleştiri

Görüngübilimsel eleştiri

Okur tepkisi eleştirisi

Postmodernism

Poststructuralism

Psikoanalitik eleştiri

Rus biçimciliği

Göstergebilimsel metin incelemeleri

Türsel tartışmalar

Yapısökücülük

Yeni eleştiri

Yorumbilimsel eleştiri

 

EDEBİYAT TEORİLERİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİ

Algirdas-Julien Greimas

Charles Sanders Peirce

Edward Said

Erich Auerbach

Ferdinand de Saussure

Fethi Naci

Fredric Jameson

Gaston Bachelard

Gayatri Chakravorty Spivak

Georg Lukács

Gérard Genette

Gilles Deleuze

Gustave Lanson

J. Hillis Miller

Jacques Derrida

Jacques Lacan

Jean Baudrillad

Jean François Lyotard

Julia Kristeva

Linda Hutcheon

Louis Althusser

Lucien Goldmann

Mikhail M. Bakhtin

Paul de Man

Paul Ricoeur

Pierre Bourdieu

Raymond Williams

René Escarpit

René Girard

René Wellek

Roland Barthes

Roman Ingarden

Roman Jakobson

Sainte-Beuve

Stanley Fish

Tahsin Yücel

Terry Eagleton

Theodor W. Adorno

Tzvetan Todorov

Umberto Eco

Walter Benjamin

Wolfgang Iser